HET RECHT GEHOORD TE WORDEN

CORONA MADNESS

BLOG BETOGING BRUSSEL

Benidorm persbericht

SYNDICALISME VROEGER EN NU

hAPPY NEW YEAR

Fight of Forges De Clabecq

Umbrella

Syndicalism is about  ....

#NATIONALE BETOGING

fREE OCALAN

WAAROM WIJ ALS SYNDICALISTEN DE CAMPAGNE 

"FREE OCALAN" ONDERSTEUNEN

Abdullah Öcalan is het boegbeeld van de Koerdische bevrijdingsbeweging in Turkije. Hij werd in februari 1999 ontvoerd en naar Turkije gebracht. Hij werd oorspronkelijk ter dood veroordeeld maar de straf werd omgezet in levenslang isolatie op het eiland Imrali.  Öcalan heeft sindsdien al verschillende oproepen gedaan tot vredesgesprekken opdat er een politieke oplossing zou gevonden worden voor het Koerdische vraagstuk. De Koerden willen vrede, democratie en het einde van politieke en culturele onderdrukking.

READ MORE

ARBEIDERS OPVOEDING

De Centrale voor Arbeidersopvoeding viert dit jaar de twintigste verjaring van haar stichting. Terzelfder tijd is de Arbeiders hogeschool het tiende jaar van haar bestaan ingetreden. Deze beide omstandigheden leken ons gunstig om een bondige studie over de arbeidersopvoeding in België uit te geven.

READ MORE

gROOT ARBEIDERS COMMITEE

OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET GROOT ARBEIDERS KOMITEE G.A.K.

Jef Sleeckx en Piet Poppeliers werden na de staking in Balen uitgenodigd om te komen spreken in het College De Valk van de rechtsfaculteit in Leuven.

Het auditorium zat afgeladen vol toen de Kempenaars er arriveerden.

Hen was gevraagd een uiteenzetting te geven vanachter de katheder, erg intellectueel zoals de professoren dat deden.

READ MORE

anarcho syndicalism

To find out how its possible 

CLICK HERE

Rock @ Buurthof

For more click

ARSENAL - STANDARD

For more click

DENMARK Houvig Faestningen

For more click