Episode 12

Corona News Nyrstar Balen-Wezel

Collega’s,

Via onze website willen we jou en je collega’s informeren welke initiatieven A.B.V.V. Nyrstar Balen onderneemt om de Corona-Crisis voor onze arbeiders op de site werkbaar te maken. Vrijdag 20 maart 2020 hebben we ons voorstel (zie hieronder) van vrijwillige individuele economische werkloosheid voorgesteld aan onze directie, maar onze werkgever wil/kan niet mee gaan in onze vraag wegens “niet haalbaar”.

Om up-to-date op de hoogte te blijven, volg deze website

Syndicale fractie

A.B.V.V. Nyrstar Balen-Wezel

Nota die we vrijdag 20 maart aan de directie Nyrstar Balen-Wezel overgemaakt hebben

Date:
Vrijdag 20 maart 2020

From:
Fractie A.B.V.V. – Nyrstar – Balen
Vertegenwoordigd door Frank Tempels

To:
Directie Nyrstar Belgium (site Balen-Wezel)

Subject:
Sociale maatregelingen met betrekking op de Corona crisis vragen wij of Nyrstar mee de mogelijkheid onderzoekt om individueel, vrijwillig tijdelijke economische werkloosheid toe te kennen aan de arbeiders Nyrstar site Balen-Wezel om zo aan de vraag van vele arbeiders te voldoen.

Motivering:

Wij syndicale fractie Nyrstar Balen, hier vertegenwoordigd door Frank Tempels, komt met de door de volledige militantenkern A.B.V.V. Nyrstar Balen Wezel gedragen vraag om de mogelijkheid te onderzoeken om individueel, vrijwillig economische werkloosheid toe te staan, om zo aan de sociale, mentale en fysische noden van de arbeiders te voldoen voor de ganse duur van de Corona crisis. (wij militanten A.B.V.V. Nyrstar Balen-Wezel zijn werkzaam op alle mogelijke afdelingen Nyrstar Balen Wezel om deze reden representatief als informatie monitor evenals spreekbuis voor de arbeiders) 

 • Arbeiders leven en werken in angst om zelf besmet te geraken.
 • Arbeiders leven in angst tijdens het werk besmet te raken en zo onder meer hun kinderen, gezinsleden, buren, vrienden zo ook besmetten.     
 • Onder de overvloedige berichtgevingen in de media, die ons individueel als persoon onder zware sociale druk zet om in navolging van zij die de mogelijkheid hebben om van thuis uit werken ook thuis te blijven om zo de crisis in te dijken is immens groot.
 • Op dit moment stelt de overheid nog alles in het werk om de kinderen van de uithuizig werkende ouders op school op te vangen, maar niemand heeft een glazen bol, met het uur worden de maatregelen opgelegd door de overheid strikter en strikter dus hoe lang is er nog deze opvangmogelijkheid? Zoiezo komt de wettelijke Paas schoolvakantie zeer dichtbij en zal deze opvang wegvallen, vele arbeiders breken zich de kop hoe ze dit gaan moeten bolwerken.
 • De arbeiders volgen natuurlijk ook de mediaberichten en merken ook dat zeer veel bedrijven in de nabije omgeving om veiligheidsredenen de deuren sluit Daf, Belgoproces, Van Hool en de lijst word met het uur langer.  Zo ook worden arbeiders met het uur gefrustreerder daar hun werkgever toch “veiligheid” centraal stelt.
 • Arbeiders op de vloer merken op dat vele bedienden de mogelijkheid hebben om van thuis uit te werken, wij kunnen deze maatregel enkel maar toejuichen. Wij arbeiders zijn er terdege van bewust dat thuiswerk voor arbeiders onmogelijk realiseerbaar is, toch wek dit zeer veel wrevel op de vloer “er word met twee maten en gewichten gemeten door de directie” “waar zit de gelijkwaardigheid die Nyrstar zo graag predikt” “waarom moeten wij de risico’s lopen en zij niet?” Zijn veel gehoorde bemerkingen op de vloer
 • Reeds vele arbeiders nemen om hierboven opgesomde redenen de mogelijkheid om op doktersadvies thuis te blijven zeer ernstig in overweging. Een goede verstaander weet dat met de huidige corona maatregelen (dokter telefonisch contacteren enz.) dat de dokters dit altijd gaan toestaan ze hebben wel andere zorgen aan hun hoofd. Dit zal de werkgever door “het gewaarborgd loon voor arbeiders” budgettair veel meer kosten dan een economische werkloosheidsmaatregel uit te vaardigen.

Motivering om een bijpassing van loonverlies door de werkgever bovenop de economische werkloosheiduitkering te vragen

 • Zoals hierboven reeds beschreven werken al vele bedienden van thuis uit, Nyrstar maar ook wij streven naar een gelijkwaardige werkvloer.
 • Arbeiders Nyrstar Balen Wezel spannen zich reeds vele jaren meer dan voor de volle honderd percent in om “hun fabriek” in vaak extreme omstandigheden overeind te houden, twee waterstof branden, brand in de hoogspanningscabine Roosterij zijn maar enkele voorbeelden waar wij arbeiders ons dubbel plooiden om eens de crisis voorbij “ons fabriek” terug operationeel te krijgen.
 • Vrijdag  6 maart 8h in de ochtend.
  Dit momentum zal voor ons allen nog lang nazinderen en onze getroffen collega verdiend nu maar ook in de toekomst nog ons aller aandacht. In de eerste minuten en uren toonde wij arbeiders van de aanwezige arbeiders zinkhallen, stielmannen, interne brandweer, medische dienst tot de poetsdienst toe, hoe sterk we kunnen handelen in zeer extreme omstandigheden. De solidariteit die over heel het fabriek kwam waaien was hartverwarmend. Ieder vond troost en luisterend oor bij elkaar.

Zet deze enorme samenhang alstublieft niet op de proef deze is uniek en de kracht van de metallos “Vieille Montagne – Balen Wezel”

Wij militanten Nyrstar Balen Wezel rekenen op jullie gezond verstand en burgerzin maar vooral dat jullie onze vraag ook eens bekijken door de bril als vader, moeder,…. en niet door de werk gerelateerde bril.

Hopende op een positive reactie
Militanten A.B.V.V. Nyrstar Balen-Wezel