Heel de wereld zich vergaapt aan de val van het ijzer gordijn en de volksopstand in Boekarest, het establishment kwijlt als een kudde onnozelaars dat heel de wereld bevrijd is van het grote kwaad. Iedereen danst op de roes van zogenaamde wereldvrede, het was niet meer dan dansen met de dood.

De dood van het zaligmakende “marktconform” denken. In deze setting klettert ukkepuk Jelle voor de tweede maal in zijn nog jonge leven met zijn smoelwerk op de tegels van speelplaats op de basisschool. Flauwgevallen.